• Kho báu hơn 100 ngàn đồ cổ của “ông vua gốm sứ Sài Gòn”

    “Vua gốm sứ Sài Gòn” là cái tên mà giới sưu tầm đồ cổ đặt cho nhà sưu tập Đinh Công Tường – người đã có hơn 20 năm tìm kiếm và góp nhặt những món đồ cổ bằng gốm sứ từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 20 và lưu giữ cho đến ngày nay. Cho đến nay, sau nhiều năm sưu tầm, ...

  • Chào tất cả mọi người!

    Cảm ơn vì đã sử dụng WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Sửa hoặc xóa nó, và bắt đầu bài viết của bạn nhé!